JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skuld & konkurs

För att en skuld ska kunna drivas in måste den vara fastställd. Det betyder att det måste finnas ett beslut som säger att skulden finns. Beslutet kan bland annat fattas av Kronofogden genom ett så kallat utslag eller av en tingsrätt genom en dom.

En person som har en skuld till någon kallas gäldenär, och den som gäldenären har skulden till kallas borgenär.

Kronofogden kan driva in skulder

Kronofogden kan även hjälpa till att driva in skulder. Om gäldenären inte betalar sin skuld undersöker Kronofogden om gäldenären har någon egendom att utmäta. Med utmätning menas att Kronofogden tar pengar eller saker som betalning för den fordran som borgenären har. Utmätning kan göras av lön, i lös egendom (till exempel banktillgångar) eller i fast egendom (fastigheter).

Utmätning av lön vanligast

Kronofogden använder sig oftast av utmätning av lön när en skuld ska betalas. Ett beslut om löneutmätning innebär att en del av den skuldsattes inkomst varje månad går direkt till Kronofogden för att betala av på skulderna. Kronofogden redovisar beloppet till borgenären.

Ett beslut om löneutmätning gäller i princip tills vidare. Kronofogden kan under vissa förutsättningar bevilja anstånd om någon av parterna begär det.

Beslut kan överklagas till tingsrätten

Kronofogdens beslut om utmätning kan överklagas till tingsrätten. Även ett beslut om att inte bevilja anstånd kan överklagas till tingsrätten.
Senast ändrad: 2019-05-06

Testa vår nya webb

På vår kommande webbplats finns en ny, förbättrad version av det här ämnet. Du kan redan nu ta del av det omgjorda innehållet.

Gå till nya versionen av "Skuld och företagsrekonstruktion"  (öppnas i nytt fönster).