JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rådgivning och rättshjälp

Om du hamnar i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp, ska du i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar. Rättsskyddsförsäkringen ska hjälpa till att täcka dina kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör ditt privatliv.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkring av bil. Hur rättsskyddet är utformat framgår av dina försäkringsbrev eller försäkringsvillkor. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor. Tänk på att du också kan vara försäkrad via ditt fackförbund.

Du kan även få juridiskt bistånd från samhället genom rättshjälpssystemet (läs mer under länken Rättshjälp). Men om du inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan du som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten.
Senast ändrad: 2017-02-16

Sveriges Domstolar ger inga juridiska råd

Tänk på att domstolarna och Domstolsverket inte kan ge juridisk rådgivning.

Det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk, och vi talar alltså inte om hur en viss lag ska tillämpas eller hur en juridisk process bör läggas upp. Läs mer under menyn "Om Sveriges Domstolar".