JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fakturahantering

Fakturor till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar är en statlig myndighet och hanterar sina fakturor elektroniskt (e-faktura) enligt Lag om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som inte är undantagna upphandlingslagarna ska faktureras med en e-faktura. En elektronisk faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. Observera att PDF-fil inte är en elektronisk faktura.

Så här skickar du en elektronisk faktura till Sveriges Domstolar

Sveriges Domstolar vill i första hand ta emot fakturor via nätverket PEPPOL.

 

För att skicka en elektronisk faktura behöver du ansluta dig via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med din leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via nätverket. Sveriges Domstolars PEPPOL-ID är 0007:2021002742. De format vi kan ta emot i nätverket är PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0.

Ett annat alternativ är att använda vår VAN-tjänst, OpusCapita. Sveriges Domstolar tar emot e-faktura i följande format: Svefaktura 1.0 eller Svefaktura 2.0. Vårt parts-id är 2021002742. För att ansluta dig via VAN-tjänsten kontaktar du vår ekonomisupport. En VAN-tjänst underlättar e-handel för köpare och säljare i utbytet av elektroniska meddelanden över Internet.

Leverantörer som inte kan skicka e-fakturor använder sig istället av Fakturaportalen där du kan registrera (skriva in) fakturor som sedan överförs i elektroniskt format.

Information på fakturan

En faktura till Sveriges Domstolar ska alltid innehålla en beställarreferens. Avser fakturan ett elektroniskt inköp ska den även innehålla vårt inköpsordernummer. Det är uppgifter som ni ska ha fått av oss.

Beställarreferensen innehåller sex till åtta tecken. Våra inköpsordernummer består av sex siffor och börjar med en tvåa (till exempel 201212). Inköpsordernummer ska anges på varje fakturarad.

Fakturan ska även innehålla uppgift om:

 • Fullständigt namn och adress på leverantören
 • Leverantörens organisationsnummer
 • Uppgift om F-skatt
 • Bankgironummer/plusgironummer
 • Leverantörens referens
 • Sveriges Domstolar samt myndighetens namn (till exempel Malmö Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Karlstad eller Domstolsverket)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Specifikation av köpta varor/tjänster (fakturaspecifikation)
 • Mervärdesskattebelopp och procentsats
 • Netto- och bruttobelopp 

Eventuella bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan och vid kreditfakturering ska hänvisning till debetfakturan ingå. Samlingsfakturor får inte förekomma.

Pappersfakturor

Om du som leverantör av särskilda skäl, det vill säga är undantagen upphandlingslagarna och inte kan fakturera elektroniskt, kan du istället skicka en PDF-faktura till leverantorsfaktura@dom.se alternativt via post till:

Sveriges Domstolar
Myndighetens namn, tex domstolen
Box 28
551 12 JÖNKÖPING

 

Elektronisk handel

Sveriges Domstolar strävar efter att inköp i så stor utsträckning som möjligt ska ske via vår inköpsportal. Detta innebär att du som leverantör behöver kunna ta emot inköpsordrar, elektroniska eller som PDF-filer.

 

Inköpsorder kan skickas via e-post eller Sveorder (extern länk, öppnas i nytt fönster). Du som leverantör behöver också tillhandahålla en särskilt anpassad prislista eller en webbutik.  

Att öka antalet elektroniska beställningar innebär enklare och effektivare administration för Sveriges Domstolar, men även för dig som leverantör.

 

Frågor om fakturor och beställningar
Om du har frågor kring fakturering eller vårt elektroniska beställningsstöd kontakta vår ekonomisupport.
Senast ändrad: 2019-05-16