JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Myndighetsbeslut & migration

Den som är missnöjd med ett myndighetsbeslut kan i de flesta fall överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Du får överklaga beslutet om det angår dig och om beslutet gått dig emot.

Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsrättens dom eller beslut går oftast att överklaga till kammarrätten. Kammarrättens dom eller beslut går i flertalet fall att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen.
Senast ändrad: 2019-05-06

Testa vår nya webb

På vår kommande webbplats finns en ny, förbättrad version av det här ämnet. Du kan redan nu ta del av det omgjorda innehållet.

Gå till nya versionen av "Överklaga myndighetsbeslut" (öppnas i nytt fönster).