JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vägledande avgöranden

Detta är ingångssidan till den del av det offentliga rättsinformationssystemet som visar svensk rättspraxis. Domstolsverket är informationsansvarig myndighet för denna del av systemet.

Öppna söksidan för Vägledande avgöranden  Öppna söksidan för Vägledande avgöranden Öppna söksidan för Vägledande avgöranden

 

Här hittar du söksidan för vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Mark- och miljööverdomstolen (tidigare Miljööverdomstolen), Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Patent- och marknadsöverdomstolen (fr.o.m. 1/9 2016), Marknadsdomstolen (t.o.m. 31 augusti 2016) och Patentbesvärsrätten (t.o.m. 31 augusti 2016).

Avgörandena är sådana som ansetts vara vägledande enligt 6 eller 7§§ rättsinformationsförordningen (1999:175).

Databasen innehåller rättsfallsreferat eller avgöranden i fulltext från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), hovrätterna, Migrationsöverdomstolen, Mark- och miljööverdomstolen (tidigare Miljööverdomstolen), Patent- och marknadsöverdomstolen, Marknadsdomstolen (t.o.m. 31 augusti 2016), Arbetsdomstolen och Kammarrätten i Stockholm (mål enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, LEK). Förutom beträffande avgörandena från Kammarrätten i Stockholm är detta material detsamma som kan erhållas genom någon av de tryckta rättsfallspublikationer Nytt Juridiskt Arkiv (NJA) med rättsfall från Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD [före 2011 Regeringsrättens årsbok, RÅ], Arbetsdomstolens domar, Marknadsdomstolens avgöranden (t.o.m. 31 augusti 2016), Rättsfall från hovrätterna (RH) och Migrationsöverdomstolen Praxis.

Databasen innehåller dessutom uppgifter om vägledande avgöranden från Kammarrätterna, Rättshjälpsnämnden och Patentbesvärsrätten.

Domstolsverket publicerar i dagsläget inga uppgifter om vägledande avgöranden från verket.  


Domstol

Avgöranden

Referat

Högsta domstolen fr.o.m. 1981 fr.o.m. 1981
Hovrätterna fr.o.m. 1993 fr.o.m. 1993
Mark- och miljööverdomstolen (tidigare Miljööverdomstolen) fr.o.m. 1999 fr.o.m. 1999
Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) fr.o.m. 1993 fr.o.m. 1993
Kammarrätterna
Kammarrätten i Stockholm LEK-mål
fr.o.m. 2000 -
fr.o.m. 2008
Migrationsöverdomstolen fr.o.m. 2006 fr.o.m. 2006
Domstolsverket fr.o.m. 2000 -
Rättshjälpsnämnden fr.o.m. 1998 -
Arbetsdomstolen fr.o.m. 1993 fr.o.m. 1993
Marknadsdomstolen (t.o.m. 31/8 2016) fr.o.m. 2000 fr.o.m. 2004
Patentbesvärsrätten (t.o.m. 31/8 2016) fr.o.m. 2000 saknas f.n.
Patent- och marknadsöverdomstolen (fr.o.m. 1/9 2016) fr.o.m 2016 fr.o.m 2016

Mer information om rättsinformationssystemet och lagrummet.se
Senast ändrad: 2017-02-16

Läs mer

Till lagrummet.se, det offentliga rättsinformationssystemet (länken öppnas i nytt fönster).