JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyhetsbrev om EU-rätt

Domstolsverket ger från och med år 2006 ut ett EU-rättsligt nyhetsbrev. Det huvudsakliga syftet är att nyhetsbrevet ska lyfta fram och belysa EU-rättens betydelse genom en selektiv bevakning av EU-domstolens praxis samt, kanske ännu viktigare, en bevakning och rapportering om svenska domstolarnas tillämpning av EU-rätt.

Nyhetsbrevet ska även syfta till att bistå med en omvärldsbevakning genom en orientering om de viktigaste händelserna inom EU från ett svenskt domstolsperspektiv.Prenumeration

Du kan prenumerera på vissa av våra publikationer.

Prenumerera