JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Europadomstolen, (c) Council of Europe Credits

Europadomstolens avgöranden på svenska

Till hjälp för domare, åklagare, jurister, offentligt anställda och civilsamhället att enkelt kunna tillgodogöra sig Europadomstolens rättspraxis, finns nedan åtkomst till ett urval av domstolens avgöranden översatta till svenska.

Europadomstolens avgöranden i mål mot Sverige är bindande för Sverige och måste därför beaktas i den interna rättsordningen. Övriga mål är vägledande för tolkningen och tillämpningen av Europakonventionen.

Europadomstolens domar i mål mot Sverige

 

Europadomstolens beslut i mål mot Sverige*

Övriga vägledande avgöranden**

 
Senast ändrad: 2017-02-28

Veta mer

Om Europadomstolen

Om översättningsarbetet 

Domstolsverket fick i uppdrag av regeringen att översätta avgöranden från europadomstolen för mänskliga rättigheter från 2014 och 2015, enligt urvalet presenterat nedan. Översättningarna utfördes av auktoriserade översättare. Vid uppdragets slut (oktober 2016) fanns inget beslut från regeringen om fortsatt översättning vilket gjorde att översättningsarbetet därmed var avslutat.


 

* Europadomstolens beslut i mål mot Sverige. Ett urval av beslut som kan anses innehålla vägledande principer. Urvalet gjordes av en domare specialiserad på europarätt.

** Övriga vägledande avgöranden. Europadomstolens urval av avgöranden publicerade i Reports of Judgments and Decisions.