JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Statens va-nämnds avgöranden

Här finns information om vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden från Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt.

Statens va-nämnd publicerade tidigare vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden på sin webbplats. Vid årsskiftet 2015/2016 upphörde Statens va-nämnd och uppgifterna togs över av landets fem mark- och miljödomstolar. Domstolsverket har därför låtit tillgängliggöra Va-nämndens avgöranden här på domstol.se.

Besluten är på samma sätt som tidigare ordnade efter paragraferna i 1970 års va-lag respektive 2006 års vattentjänstlag.

Avgöranden enligt 1970 års va-lag

Avgöranden enligt 2006 års vattentjänstlag

Ett urval av Va-nämndens beslut finns publicerade i referatsamlingen "Avgöranden i va-mål" utgiven av AB Svensk Byggtjänst. Serien har kommit ut i sju delar och omfattar beslut från åren 1970 – 2006.
Senast ändrad: 2017-03-10