JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ladda ner & beställ

Här kan du ladda ner blanketter och publikationer från Sveriges Domstolar. En del av publikationerna är beställningsbara i tryckt format.

Kammarrätten Kammarrätten

Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om Kammarrätterna, vad domstolen gör, vilka olika typer av mål som handläggs, vad överklagande och prövningstillstånd innebär. Broschyren tar också upp hur ett mål avgörs och hur en muntlig förhandling går till, olika roller och kostnader och rätt till offentligt biträde.

Beställ eller ladda ner.


Hovrätten

Hovrätten

Om man inte är nöjd med en dom eller ett beslut från tingsrätten kan man överklaga till hovrätten. Hovrätten prövar brottmål, tvistemål och ärenden som redan har behandlats i tingsrätten. Faktabroschyren ger på ett enkelt sätt information om hovrätterna, vad domstolen gör, vad man behöver tänka på inför en rättegång, om juridisk rådgivning och kostnader vid rättegång.

Beställ eller ladda ner.


Högsta domstolenTeknik i förhandlingssalar

I den här broschyren har vi sammanställt den teknik som finns på domstolarna i form av presentationsutrustning, videokonferensutrustning, hörselhjälpmedel och informationstavlor. Broschyren visar alla möjligheter som tekniken erbjuder, berättar vilken utrustning du själv bör ta med och hur du felsöker om något inte fungerar.

Beställ eller ladda ner.


Rättshjälp och taxor 2019Rättshjälp och taxor 2019

Årligen utkommen broschyr som beskriver rättshjälpslagens bestämmelser om rättshjälp och rådgivning.

Ladda ner och beställ.  

 

Senast ändrad: 2019-06-26

Söker du efter en dom?

Läs mer om vad som gäller vid utlämnande av domar, beslut och handlingar.  


Sök på webbplatsen

Använd gärna sökfunktionen om du letar efter en särskild publikation.


Prenumerera

Du kan prenumerera på vissa av våra publikationer.

Prenumerera

 


Hämta Acrobat Reader

För att använda trycksakerna och blanketterna behöver du ett tilläggsprogram, Acrobat Reader, på din dator. Du kan hämta Acrobat gratis på Adobes webbplats (länken öppnas i nytt fönster).