JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Familj

Familj

Vid oenighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge om barn kan det vara bra att i första hand vända sig till kommunen. Kommunen (ofta en avdelning kallad familjerätten) kan erbjuda hjälp i form av samarbetssamtal för att lösa konflikten i samförstånd och hjälpa till att utforma avtal. Om det inte går att lösa konflikten på annat sätt, kan domstolen avgöra den.

Kommunen är enligt lag skyldig att erbjuda samarbetssamtal och erbjuda föräldrarna hjälp att träffa avtal i frågor om vårdnad, boende och umgänge om barn.

Kontakten med familjerätten är frivillig och sker på eget initiativ.

Vad gör domstolen?

Tingsrätten kan till exempel döma till äktenskapsskillnad (skilsmässa) och avgöra tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Tingsrätten fattar också beslut i en rad olika ärenden, till exempel om adoption och bodelning.
Senast ändrad: 2019-05-06

Testa vår nya webb

På vår kommande webbplats finns en ny, förbättrad version av det här ämnet. Du kan redan nu ta del av det omgjorda innehållet.

Gå till nya versionen av "Familj" (öppnas i nytt fönster).