JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Delgivning

Delgivning är ett sätt för en myndighet att säkerställa att den som berörs av ett mål eller ärende har fått del av viktig information. Delgivning sker oftast genom att en handling skickas till den som berörs av målet/ärendet eller till den som är behörig att företräda den berörda personen eller företaget.  

Delgivningssätten enligt delgivningslagen (2010:1932) är

– vanlig delgivning

– muntlig delgivning

– förenklad delgivning

– särskild delgivning med juridisk person

– stämningsmannadelgivning och

– kungörelsedelgivning.

I vissa fall får myndigheten besluta att handlingen i stället under viss tid ska hållas tillgänglig hos myndigheten eller på annan plats.

Läs mer om de olika delgivningsformerna i menyn till vänster.




Senast ändrad: 2019-01-02