JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bild på grind. Fotograf: Peter Rutherhagen/Johnér Bildbyrå.

Brott & straff

Brott är ett sätt att handla som kan straffas enligt lag. Om du har blivit utsatt för ett brott bör du så snart som möjligt anmäla det till polisen.

Vänd dig till närmaste polisstation om du vill anmäla ett brott eller ring 114 14, Polisens nationella telefonnummer för ärenden som inte är akuta. Nödnumret 112 ska bara användas vid akuta nödsituationer. Du kan även läsa mer på Polisens webbplats.

Förundersökning

När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning, och den leds av polis eller åklagare. Utgångspunkten är att sekretess råder för de uppgifter som ingår i förundersökningen.

Polis eller åklagare kan besluta att en förundersökning ska läggas ner. Detta sker i de fall då det till exempel inte går att få fram tillräckliga bevis för beslut om åtal eller då spaningsuppslag saknas.

Vad gör domstolen?

Om förundersökningen inte läggs ner kan den leda till att åklagaren beslutar att åtala en person för brottet. Detta innebär att det blir rättegång i tingsrätten.

Domstolens uppgift är att pröva om åklagaren med hjälp av utredningen kan bevisa att den åtalade har begått just det brott som åklagaren påstår.

Strafföreläggande

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om så kallat strafföreläggande i stället för att åtala, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott som har böter i straffskalan. Åklagaren har även möjlighet att i vissa fall förelägga villkorlig dom eller villkorlig dom i förening med böter. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod. Den misstänkte ges ofta tillfälle att fylla i en blankett på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Strafföreläggande är vanligt vid trafikbrott, till exempel fortkörning.
Senast ändrad: 2019-05-06

Testa vår nya webb

På vår kommande webbplats finns en ny, förbättrad version av det här ämnet. Du kan redan nu ta del av det omgjorda innehållet.

Gå till nya versionen av "Brott och straff" (öppnas i nytt fönster).